May 29, 2013

Transportbilar i Stockholm

Det finns mängder av bilhandlare i Stockholm som säljer både personbilar och transportbilar. Jag reser en del i företaget och behöver en stor bil för att få med mig alla verktyg, därför letade jag nyligen runt efter transportbilar Stockholm.

Jag pratade med företagsvänner och bekanta och samlade ihop lite tips och “att tänka på”. Här kommer lite samlat vad som kan vara bra att ha i bakhuvudet när man börjar leta transportbil.
Ett positivt kassaflöde är det viktigaste som finns för en företagare och i detta sammanhang behöver man tänka på att vad kostnaden för bilen nu kan ha för inverkan på framtiden. Titta på olika finansieringsformen ifall det är för dyrt och svårt för företaget att köpa bilen rakt av. Fundera över de olika alternativen och vad de har för inverkan och kan ha för konsekvenser för din verksamhet. Kan det vara värt att köpa bilen på avbetalning eller vet du inte om du kommer att vara i lika stort behov av bilen om ett halvår som du är i dagsläget kanske du tjänar på att hyra bilen ett par månader. Att köpa en bil innebär en del kostnader initialt, och man bör fundera över hur länge man ska ha den och hur mycket och långt den kommer att rulla. Viktigt att tänka på är hela bilens livscykel och hur mycket den kommer att kosta. Det kostar med service, underhåll, däck, vägtrafikskatter med mera.

Lite att tänka på och fundera gärna en extra gång innan du genomför ditt köp. Kolla efter vilken modell som passar dig och ditt användande av bil. Det finns mycket att läsa om på till exempel DN Motor. Lycka till!

May 17, 2013

Starta bemanningsföretag?

Jag tycker att entreprenörskap är ruskigt intressant. Drivet, affärsidéerna och utmaningarna är nog det som lockar många. En stor tillväxtbransch globalt har varit bemanning, och jag tänkte kort utforska lite kring tjänsteutbudet inom denna bransch. Bara i Sverige har den offentliga sektorn köpt stora mängder tjänster av just bemanningsföretag.

Tillfälliga bemanningstjänster utgör den största biten av bemanningsbranschens kaka, och är den typ av tjänst som ofta refereras till i diskussioner kring detta. Tillfälliga bemanningstjänster förser kundföretagen med personal på kortare sikt, antingen för att styrka upp för frånvarande personal eller komplettera befintlig personal under tider med hög intensitet.

Längre bemanningstjänster placerar anställda i långsiktiga uppdrag, ofta på obestämd tid framöver. Detta lämpar sig för företag som inte vill anställa, men ändå vill ha en medarbetare under en längre period. Projektrelaterade uppdrag, t.ex. de som finns i de tekniska sektorerna, kräver ofta långsiktig bemanning.

Är kunden nöjd med personen som hyrts ut via bemanningen är det vanligt att den tillfälliga placeringen blir permanent. Med andra ord rekryteras personen från ett bemanningsföretag. Vissa företag erbjuder detta som en ren tjänst i samband med personaluthyrning. Då blir det helt enkelt så att kunden får en chans att prova en rekryt på tillfällig basis och sedan får välja att anställa arbetstagaren om så önskas.

Det finns väsentliga skillnaderna i bemanningsformerna ovan, men i dagens företagsklimat har gränserna mellan dem blivit otydlig (om inte suddats ut helt). Många av de större aktörerna har samtliga produkter i portföljen. Jag tror på att renodla ditt företags koncept, och bli bäst på en av tjänsterna.

April 17, 2013

Jobba med studiehjälp

Ett bra extrajobb

Att arbeta med studiehjälp är ett mycket bra extraarbete för den som till exempel studerar. Arbetet är ofta fördelat på kvällar och ibland helger. Som privatlärare kan du och kunden komma överens om tider som passar er båda och det blir då lättare att distribuera tiden om man har ett extrajobb eller till exempel studerar själv.
Som privatlärare kan man arbeta med många olika elever, vissa elever behöver studiehjälp en eller två gånger i veckan. Andra elever kanske behöver extra hjälp inför ett prov och då kanske bara anlitar en privatlärare för ett par få timmar någon enstaka gång.
När man har ett par elever som man kontinuerligt arbetar med så lär man sig mer om den elevens studieteknik och det blir lättare att hjälpa eleven så att den förstår på bästa möjliga sätt. Det är inte bara eleven som lär sig av privatläraren, läraren lär sig också mycket av sin student. Privatläraren lär sig att lyssna och att förklara så att en person ska förstå.

Det finns mängder av företag som letar efter personer som kan arbeta som privatlärare. Kolla upp vilka olika företag som finns i just din stad och vad de har för villkor och arbetsbelastning. Har företaget mycket kunder är det ju större sannolikhet att du själv kommer att få mer jobb! En annan fördel med att jobba för ett större företag är att de ofta har elever på olika platser geografiskt i staden och det kan då bli lättare för dig att hitta en elev du kan hjälpa med läxhjälp i närheten av där du själv bor.
Vissa företag lägger upp jobb på arbetsförmedlingen så det kan vara bra att kolla där!