Starta bemanningsföretag?

Jag tycker att entreprenörskap är ruskigt intressant. Drivet, affärsidéerna och utmaningarna är nog det som lockar många. En stor tillväxtbransch globalt har varit bemanning, och jag tänkte kort utforska lite kring tjänsteutbudet inom denna bransch. Bara i Sverige har den offentliga sektorn köpt stora mängder tjänster av just bemanningsföretag.

Tillfälliga bemanningstjänster utgör den största biten av bemanningsbranschens kaka, och är den typ av tjänst som ofta refereras till i diskussioner kring detta. Tillfälliga bemanningstjänster förser kundföretagen med personal på kortare sikt, antingen för att styrka upp för frånvarande personal eller komplettera befintlig personal under tider med hög intensitet.

Längre bemanningstjänster placerar anställda i långsiktiga uppdrag, ofta på obestämd tid framöver. Detta lämpar sig för företag som inte vill anställa, men ändå vill ha en medarbetare under en längre period. Projektrelaterade uppdrag, t.ex. de som finns i de tekniska sektorerna, kräver ofta långsiktig bemanning.

Är kunden nöjd med personen som hyrts ut via bemanningen är det vanligt att den tillfälliga placeringen blir permanent. Med andra ord rekryteras personen från ett bemanningsföretag. Vissa företag erbjuder detta som en ren tjänst i samband med personaluthyrning. Då blir det helt enkelt så att kunden får en chans att prova en rekryt på tillfällig basis och sedan får välja att anställa arbetstagaren om så önskas.

Det finns väsentliga skillnaderna i bemanningsformerna ovan, men i dagens företagsklimat har gränserna mellan dem blivit otydlig (om inte suddats ut helt). Många av de större aktörerna har samtliga produkter i portföljen. Jag tror på att renodla ditt företags koncept, och bli bäst på en av tjänsterna.

This entry was posted on May 17, 2013 at 8:01 am and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply